Bedrijven Industrie Maldegem heet jullie van harte welkom op de nieuwe website.

BIM staat voor Bedrijven Industrie Maldegem

De bedrijvenvereniging werd in 1996 opgericht op initiatief van enkele bedrijfsleiders van het industriepark te Maldegem en bestaat momenteel uit ca. 100 leden. Onder hen nog steeds een ruime vertegenwoordiging van de ondernemingen gevestigd op het Maldegemse industrieterrein, doch ook van daarbuiten behoren thans bedrijven tot de doelgroep van BIM.

BIM is in de loop der jaren uitgegroeid tot een zeer actieve organisatie waarbij het bevorderen van (informeel) contact tussen de leden nog steeds als een van de hoofddoelstellingen wordt beschouwd omdat dit ongetwijfeld de onderlinge samenwerking tussen de leden-bedrijven bevordert. Deze missie van BIM wordt verwezenlijkt door onder meer het organiseren van bedrijfsbezoeken bij de leden en door het inrichten van jaarlijks terugkerende festiviteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering.

Daarnaast profileert BIM zich als onafhankelijk belangenverdediger en gesprekspartner ten overstaan van zowel de eigen gemeente als van andere overheden of gevestigde instanties. Zo wordt reeds geruime tijd op reguliere basis overleg gepleegd met de gemeente Maldegem inzake alle mogelijke voor de ondernemingen van belang zijnde thema's.

BIM is ook voortrekker van een aantal initiatieven op gemeentelijk vlak zoals de bewegwijzering van het industriepark en de oprichting van een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Tot slot behoort ook informatieverschaffing tot het takenpakket van BIM en wordt zulks onder meer verwezenlijkt door het inrichten van de jaarlijkse info-avond.

In de jonge en dynamische bestuursploeg van BIM zijn zowel kleinere als grote bedrijven vertegenwoordigd uit diverse sectoren, gevestigd zowel op als buiten het Maldegemse industriepark.